• CSJ BALL ROOM 1

  • Ball room 1 - Tầng trệt - Rạp hát: 200 khách - Lớp học: 130 khách - Hình chữ U: 100 khách
  • Nội dung
  • Quy định
  • Bảng giá
Nội dung đang được cập nhật ...
Nội dung đang được cập nhật ...
Nội dung đang được cập nhật ...

CSJ BALL ROOM 1 - Đặt phòng - KHÁCH SẠN CAP SAINT JACQUES

CSJ BALL ROOM 1 - Đặt phòng - KHÁCH SẠN CAP SAINT JACQUES

CSJ BALL ROOM 1 - Đặt phòng - KHÁCH SẠN CAP SAINT JACQUES

CSJ BALL ROOM 1 - Đặt phòng - KHÁCH SẠN CAP SAINT JACQUES

CSJ BALL ROOM 1 - Đặt phòng - KHÁCH SẠN CAP SAINT JACQUES
CSJ BALL ROOM 1 - Đặt phòng - KHÁCH SẠN CAP SAINT JACQUES
lên đầu trang